Ĵaŭdo, la 10-a de julio

Granda salono:

10:00 - 12:00 Dua publika kunsido de la Asembleo de EEU: Strategio por Esperanto en EU
14:00 - 14:30 Maja Tišljar kaj Peter Baláž: Pri la projekto de EEU: LINGVO.INFO
14:30 - 15:15 Jozef Reinvart: Nacia Konvencio pri EU - tutsocia diskutplatformo en Slovakio - modelo por EU membro-ŝtatoj
15:15 - 16:15 Velimir Piškorec: Universitata instruado de Esperanto en Zagreba Universitato
16:15 - 17:15 Michael Cwik: Longdaŭra kohezio en EU
 
Vespera programo:
20:00 - 21:30 Koncerto je marimbo de Kaja Farsky
 

Aŭlo:

16:00 - 18:00 Dokumentaj filmoj el la historio de Esperanto
 

Vestiblo:

10:00 - 18:00 Libroservo, ekspozicio pri Kroatia Esperanto-Movado

 

Aliloke:

13:00 - 19:00 Duontaga ekskurso tra Rijeka kaj ĉirkaŭaĵo