Merkredo, la 9-a de julio

8:00 - 19:00 Tuttaga ekskurso:  
  1. ŝipa al insulo Krk 
  2. aŭtobusa al duoninsulo Istrio
Vespera programo:
20:00 - 21:30 Teatraĵo plenumata de Saša Pilipović kaj Georgo Handzlik: Asocio de viktimoj  de "Shirley Valentajn"