Vendredo, la 11-a de julio

Granda salono:

10:00 - 12:00 Publika debato pri eblaj poresperantaj agadoj loknivele en la moderna tempo (enkonduko de Anton Mihelič, Slovenio)
14:00 - 15:00 Faka kunsido EDE (Eŭropo-Demokratio-Esperanto)
15:00 - 16:00 Festkunsido de Asocio de Verduloj-esperantistoj okaze de 30-jariĝo
16:00 - 17:00 Heidi Goes: Pri la indonezia lingvo kaj ties evoluo kiel ŝtata lingvo de Indonezio
17:00 - 18:00 Johan Derks: Prelegoj pri -ujo/-io disputo kaj pri E-biblioteko en Burundio
 
Vespera programo:
20:00 - 21:30 Koncerto de la Zagreba grupo Druyd
 

Aŭlo:

14:00 - 15:00 Bernhard Tuider: Pri la kolekto de la E-muzeo en Vieno
 

Vestiblo:

10:00 - 18:00 Libroservo, ekspozicio pri Kroatia Esperanto-Movado

 

Aliloke:

13:00 - 19:00 Duontaga ekskurso tra Rijeka kaj ĉirkaŭaĵo