Hotelo Continental

Hotelo Continental en Rijeka ofertas altkvalitan tristelan loĝadon. Ĝi estas la plej malnova ankoraŭ funkcianta hotelo en Rijeka, malfermita en 1888. El la plejparto de la ĉambroj vi ĝuos belan panoramon de la raivereto Rječina. Dum kutime tre bela somera vetero eblas manĝi sur la hotela teraso, kun panoramo al la boatoj sur Rječina. De la hotelo necesas mapli ol 300-metra, nur 3-4 minuta promeno al la kongresejo.
 

Prezoj

EEU fiksis prezojn de la hoteloj en kroataj kunaoj (HRK). Kaze de subita, tre granda ŝanĝo de la kurzo de kunao ankaŭ ĉi tie menciitaj prezoj povas ŝanĝiĝi. Prezoj de la hotelo inkluzivas matenmanĝon kaj kroatan turisman imposton kiu estas pagenda po persono kaj trankto kaj estas fiksita al 8 kunaoj po tago kaj persono por la jaro 2014.
Tagmanĝo en la hotelo estas krommendebla kontraŭ krompago de 11 EUR po tago kaj persono.
 
Ĉambrotipo Prezo po tago, inkluzive de matenmanĝo Krompago por tagmanĝo po tago
Unulita ĉambro 66,50 EUR 11 EUR
Dulita ĉambro 84 EUR 22 EUR (11 EUR po persono)

 

 

Mendoj

Ni ne plu povas garantii lokojn en hoteloj. Se vi ankoraŭ deziras mendi ĉambron, sendu retmesaĝon al retadreso menciita maldekstre en kontaktfenestreto kaj ni kontaktos la hotelon kaj kontrolos ĉu ankoraŭ estas haveblaj lokoj.